Videnskabelig artikel. Foto: Line Reeh

Efteruddannelse

Akademiske kurser

DTU Aquas kurser - på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau - udbydes under åben uddannelse, og det er således muligt for færdige kandidater eller andre interesserede at tilmelde sig kurserne som efteruddannelse. 

Se DTU Aquas akademiske kurser

Læs mere om Åben uddannelse og anden efteruddannelse på DTU

Andre kurser

Herudover tilbyder DTU Aqua målrettede efteruddannelseskurser for blandt andet myndigheder og erhverv, blandt andet under Fiskepleje.dk og i form af uddannelse af fx Fiskeristyrelsens fiskerikontrollører.

Se DTU Aquas kurser i vandløbsrestaurering og andre fiskeplejeaktiviteter