Videnskabelig artikel. Foto: Line Reeh

Efteruddannelse

Akademiske kurser

DTU Aquas kurser – på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau – udbydes under åben uddannelse, og det er således muligt for færdige kandidater eller andre interesserede at tilmelde sig kurserne som efteruddannelse. 

Se DTU Aquas kurser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau

Læs mere om efteruddannelse på DTU

Andre kurser

Herudover tilbyder DTU Aqua målrettede efteruddannelseskurser for blandt andet myndigheder og erhverv. Det kan f.eks. være kurser i vandløbsrestaurering som en del af Fiskeplejen eller uddannelse af Fiskeristyrelsens fiskerikontrollører.

Se DTU Aquas kurser i vandløbsrestaurering og andre fiskeplejeaktiviteter