Sektion for Akvakultur

Om sektionen

Forskningen i Sektion for Akvakultur fokuserer på to interagerende hovedområder:

  • Opdrætsteknologi og miljøeffekter
    Forskningen i opdrætssystemer, -metoder, vandkvalitet og miljøeffekter understøtter udviklingen af opdrætsteknologier, der giver mindst mulig miljøpåvirkning, samtidig med at driften optimeres, og ressourceforbruget minimeres. Vandkvalitet og slutrensning er her centrale elementer. Saltvands-recirkulering og opdrætskoncepter for alternative arter indgår også.

  • Ernæring, vækst og velfærd
    Forskningen i fiskefoder, ernæring og fysiologi danner bro til forskningen i vandkvalitet og miljøeffekter, idet foderudnyttelsen er afgørende for vandkvalitet og udledning. Ernæringsforskningen fokuserer på proteinsyntese og aminosyre-udnyttelse (N-udskillelse), enzymaktivitet og fedtsyrer, mens også fysiologiske og velfærdsmæssige effekter af vandkvalitet og opdrætsbetingelser undersøges.    

Ledelse

Sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen, tlf. 35 88 32 56, pbp@aqua.dtu.dk

Få mere at vide