Klip fra hjemmsiden Livet i Limfjorden

Fjordøkologi og skaldyr

Undervisningsforløb

DTU Aqua udbyder en lang række undervisningsforløb om fjordøkologi, skaldyr m.v.

Eksempler på emner er 

  • Eutrofiering og iltsvind i Limfjorden
  • Undersøgelse af planteplanktonsamfund
  • Dissektion af en blåmuslinger

Undervisningen foregår på Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors. Der opkræves brugerbetaling.

Læs mere om undervisningsforløb på Dansk Skaldyrcenter

E-læring

Dansk Skaldyrcenter står bag e-læringshjemmesiden ”Livet i Limfjorden”.

På hjemmesiden kan eleverne finde oplysninger om økosystemer, vandmiljø, opdræt og fiskeri efter skaldyr samt detaljerede artsbeskrivelser for en række af de organismer, der lever i Limfjorden.

Gå til e-læringshjemmesiden "Livet i Limfjorden"